Ruby 2.4 Hash#compact

Merhaba. Ruby 2.4 yazılarına devam ediyoruz.

Ruby’de nil value’e sahip bir key ile hash oluşturduğunuzda Ruby bu değeri hash’den kaldırıyor.

> hash = {:name=>"ender", :age=>nil}
#=> {:name=>"ender"}

Active Support ile value’su nil olan key’leri dönmesini Hash#compact ile sağlayabiliyorsuz. Bu özellik artık Ruby 2.4 ile birlikte geliyor.

> hash = {:name=>"ender", :age=>nil}
> hash.compact
#=> {:name=>"ender", :age=>nil}

Sevgiler.

Referans

[ ruby  ]