Ruby 2.4 String#concat, Array#concat and String#prepend Multiple Arguments

Merhaba. Ruby 2.4’den önceki sürümler String ve Array için tanımlı #concat metotu birleştirme işlemini parametre almadan yapıyor.

> my_string = "Hello"
> my_string.concat(" World")
#=> "Hello World"

> my_array = ['a', 's', 'l']
> my_array.concat(['e'])
#=> ["a", "s", "l", "e"]

Aynı şeklide String için tanımlı #prepend metotu da başa ekleme işlemi yapıyor.

> my_string = "World"
> my_string.prepend("Hello ")
#=> "Hello World"

Bu sürümler için bu metotlara parametre vermeyi denersek,

> my_string = "Hello"
> my_string.concat(" World", "!")
#=> ArgumentError: wrong number of arguments (2 for 1)

Argüman hatası alıyoruz.

Ruby 2.4 ile artık bu metotlara çoklu argüman geçebiliriz.

> my_string = "Hello"
> my_string.concat(" World", "!")
#=> "Hello World!"

> my_array = ['a', 's', 'l']
> my_array.concat(['e'], ['f'])
#=> ["a", "s", "l", "e", "f"]

> my_string = "World!"
> my_string.prepend("Ruby,"," Hello ")
#=> "Ruby, Hello World!"

Sevgiler.

Referans

[ ruby  ]