Strings vs Symbols in Ruby

Merhaba! Ruby programlama dilinde, diğer dillerde pek olayan adı Symbol olan sınıf vardır.

Ruby’e yeni başlayanlar String ve Symbol‘ü genelde karıştırırlar. Her ne kadar benzer şeyler gibi görünseler de özünde ve kullanımında aslında ikisi de birbirinden farklı iki Ruby sınıflarıdır.

String ve Symbol‘ler genelde karşımıza hash tanımlamalarında çıkarlar. Ruby’de hash’leri tanımlarken key’leri string olarak verebiliriz.

 hash = {
  "name" => "ender",
  "age" => 37
 }

Ancak bu kullanım Ruby’nin son sürümlerinde pek tavsiye edilmemektedir. Bu kullanıma ayrıca hash rocket da denmektedir.

 hash = {
  name: "ender",
  age: 37
 }

Yukarıdaki tavsiye edilen key’lerde symbol kullanımı ile hash’lerin okunması ve yazımı daha kolay bir hale gelmiştir.

Farkı içinde saklı

Aralarındaki temel farka gelecek olursak Symbol immutable iken String değildir. Yani Symbollerin memory’deki değerleri değişmez. Bu da Ruby kodumuzun daha hızlı olmasına yarar.

> foo = "hello"
> bar = "hello"
> foo.object_id == bar.object_id
 => false
> foo = :hello
> bar = :hello
> foo.object_id == bar.object_id
 => true

Dönüştürmece

String‘ler ve Symbol‘ler birbirlerine hızlıca dönüştürebilir ve istenilen durumlarda kullanılabilir.

> foo = :hello
 => :hello
> foo.to_s
 => "hello"
> bar = "hello"
 => "hello"
> bar.to_sym
 => :hello

Ruby projelerinizde String ve Symbol istediğiniz gibi kullanabilirsiniz ancak takımınızda bir kullanıma karar verip, herkesin aynı yazım kuralına uymasını sağlamanızı tavsiye ederim.

Sevgiler. ❤️

[ ruby  tips  ]